Advies en diensten

Het Grote Midden Oosten Platform is uw partner bij het organiseren van trainingen, lezingen en bijeenkomsten, of voor analyses en advies op maat.

Wij beschikken over een brede pool van Midden Oosten-deskundigen, die allemaal gepassioneerd en betrokken zijn. Wij benutten hun uitgebreide ervaring en kennis ten aanzien van een groot aantal thema’s, de juiste deskundige bij het juiste vraagstuk.

Hieronder vindt u een aantal concrete thema’s. Altijd maken we ons aanbod op maat en vinden we voor u de expert die u zoekt of nodig heeft. De ervaring leert dat iedere lezing, training of analyse een eigen context kent. De stappen die we hierbij aanhouden zijn:

 1. Intake en beoordeling behoeften
 2. Afstemming met expert
 3. Inhoudelijk aanbod
 4. Uitvoering
 5. Evaluatie

Graag maakt een van onze experts een afspraak en brengen we uw vraag gezamenlijk in kaart.

 • Analyses
 • PRESENTATIES, TRAINING
 • Ondernemen, advies

Achtergrondartikelen en analyses over het Midden-Oosten

Migratie, conflict, handel, innovatie: stuk voor stuk belangrijke zaken voor ons in Nederland. Ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn van grote invloed op deze thema’s en dat blijft voorlopig zo. Het Grote Midden Oosten Platform analyseert ontwikkelingen op diverse terreinen en draagt graag bij aan relevant en effectief beleid, internationaal en in Nederland. Tevens mengt het Grote Midden Oosten Platform zich in het debat met artikelen op deze site van onze deskundigen.

Experts van het GMOP schrijven longreads en artikelen over allerhande thema’s en onderwerpen die in het Midden-Oosten spelen. Zij gaan voorbij aan incidenten of aan de waan van de dag, gaan in op de achtergronden van ontwikkelingen.

De experts schrijven ook in opdracht en zijn beschikbaar voor het maken van analyses en evaluaties.

Bent u op zoek naar een achtergrondartikel of analyse over een thema of onderwerp? Neem dan contact met ons op.

”Wij zijn er voor iedere organisatie, instantie, bedrijf of individu dat kennis en informatie zoekt over de regio die loopt van Marokko tot aan Afghanistan.”

We bieden presentaties en trainingen over diverse thema’s. Deze worden in overleg voorbereid en afgestemd al naar gelang behoefte. Onze experts bieden lezingen, trainingen of masterclasses aan over de volgende onderwerpen en meer:

 • Vluchtelingen: Het andere Syrië
 • Islam in de school
 • Non-identity – Breaking the Stereotypes
 • Jihad
 • De religie Islam
 • Gender sensitiviteit
 • Omgaan met weerstand ten aanzien van vluchtelingen
 • Zaken doen
 • ‘Moslims in Company’
 • Cultuur en context in diverse landen (Iran, Syrië, de Golf, Egypte, Libië, Noord Afrika, Afghanistan)

Een voorbeeld van één van onze projecten is ‘Stadscoalities voor ondernemende vluchtelingen‘.

Het Midden-Oosten is deels een strijdtoneel. U leest er elke dag over. Wist u ook dat er in datzelfde Midden-Oosten heel veel jonge, ambitieuze, getalenteerde en intensief met IT vertrouwde professionals wonen? Onze experts helpen Nederlandse bedrijven in contact te komen met die bevolking en om zaken te doen in de regio.